Ohållbart lång väntan på bygglov

I en artikel i Lokaltidningen Mitt i Vallentunasteget nummer 7 tas problemen med de alltför långa handläggningstiderna hos bygglovsavdelningen upp. Jag har tyvärr själv drabbats av dessa.

Som kommuninnevånare och skattebetalare måste vi ställa krav på en väl fungerande verksamhet. Vi är utlämnade till att gå genom denna enhet med våra ärenden. Vi får inte runda dem. Vad göra?

Bengt-Åke Grip (M), vice ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, säger att problemet är högst allvarligt och att bygglovsavdelningen ska få mer pengar i nästa års budget. Detta sagt i början av 2015. Hallå där! Inte undra på att saker inte fungerar med en sådan ­inställning. Vad gör kommunchefen och samhällsbyggnadschefen? De borde inom sina respektive budgetar kunna prioritera upp bygglovsenheten om det är resursbrist som är problemet. Tre vakanser fanns inom bygglovsavdelningen – är det hög personalomsättning? Det kan i så fall vara tecken på att chefsskapet inte är det bästa. Eller att lönestrukturen för denna personalgrupp behöver revideras uppåt om konkurrensen om handläggarna är för hård från privata företag. Yvonne Fredriksson, chef för bygglovsenheten, säger att en stor del av tiden går åt till att svara på invånarnas frågor i telefon. Inför telefontider så kan handläggarna arbeta ostört resten av tiden.

För att sätta tryck på kommunen om du får en för lång handläggningstid, gör en JO-anmälan. En anmälan kan hållas mycket kort och enkel, det behövs inget särskilt språk eller formuleringar.

Nyinflyttad Vallentunabo