ANNONS

Öka stödet till dem som utsatts för våld

ANNONS

Familjen är den viktigaste gemenskapen vi har. Där får vi känna oss villkorslöst älskade. Men av olika skäl kan den egna familjen falla sönder och till och med bli ett hot mot den egna säker­heten.

Våld i nära relationer är ett gissel som drabbar alltför många. Ny forskning visar att mörkertalet är stort vad gäller män som drabbas av våld i sina relationer. Därför är vi glada att det har bildats en särskild jour som riktar sig till män – Akillesjouren.

Många insatser görs av civilsamhället men kommunen har ett övergripande ansvar för att hjälpa våldsutsatta kvinnor, män och barn. Sollentuna måste vässa sig och täppa till en del hål i skyddsväven. Kommunen måste dels öka sitt stöd till alla de jourer som jobbar med våldsdrabbade och dels ska stödet vara långsiktigt och flerårigt.

Det borde vara självklart att en våldsutsatt förälder med barn får förtur till en lägenhet när behov av detta finns.

Ytterligare en självklar insats vore att kommunen öronmärker några förskoleplatser åt barn som bor på jourboende i Sollentuna. Dessa saknar ofta praktisk möjlighet att få den förskola som andra räknar som självklar. Samma sak med skolan. Barnkonventionen måste omsättas i praktiken. Sollentuna bör ta initiativ till ett nationellt nätverk av jourbostäder. Några bostäder ska i kommunens regi avdelas till jourboende och erbjudas inom nätverket när en våldsutsatt måste få en snabb lösning. Med ett nationellt nätverk kan vi hjälpas åt eftersom den drabbade ofta måste byta bostadsort i den akuta fasen.

Enligt traditionen stiftade Birger jarl ett antal fridslagar – kvinno­frid, kyrkofrid, hemfrid och tingsfrid. Det är en skam för vårt samhälle att vi fortfarande drygt 700 år senare inte har kommit längre än vad vi har.

Carin Götblad, regeringens samordnare mot våld i nära relationer, har just föreslagit att frihet från våld måste bli ett nationellt folkhälsomål. Det är på tiden!

Magnus Ramstrand (KD), gruppledare

Sonia Lunnergård (KD),

ANNONS

vice ordförande socialnämnden

Famijen ska vara en trygg plats för vuxna och barn. Om den inte längre är det behövs ett skyddsnät i samhället.Foto: Mostphotos.com

Det borde vara självklart att en våldsutsatt förälder med barn får förtur till en lägenhet när behov av detta finns.