Öka valfriheten i skolan

SVar på insändaren ”Tyst i klassen, snälla” den 24 februari.

Signaturen ”Irriterad sjundeklassare” klagar på sin stökiga skolklass.

En lösning vore att antalet påtvingade ämnen minskade och att varje elev fick en ämnespeng för köp av frivillig hobby- och utbildningsverksamhet.

Tvingas producenterna att erbjuda det som eleverna efterfrågar skapas ett omvandlingstryck som borde bidra till utveckling och uppfräschning.

Johan Strandberg