Ökad byråkrati och minskad service

Som pensionär och med en del av pensionen utbetalad från andra länder, kräver dessas pensionsmyndigheter varje år att jag bekräftar att jag (fortfarande) lever. Detta sker genom att de sänder ett förtryckt papper, med mitt namn till min adress, med uppmaning om att gå till ”rådhuset” i den kommun där jag är skriven.

Detta ”rådhus” ligger 300 meter från där jag bor och i flera år har jag gått dit och fått kommunens stämpel och signatur.

Nu, 2012, meddelar dock kommunen­ att de inte kan stå till tjänst med detta, utan det skall utföras av notarius publicus för Danderyds Kommun. Därför måste jag nu åka till en advokat i Österåker, som utsetts till notarius publicus för kommunen. De skall kontakta kommunen för att förvissa sig om att jag, trots allt, är jag, för att sätta en stämpel och skriva ut en faktura.

Även om nu någon paragraf ändrats inom kommunen att personärenden inte skall utföras av dem, så är det väl inte mycket begärt att bara be om en stämpel, vilket är det enda som fordras för vidare pensionsutbetalning.

Lite mer flexibilitet och sunt förnuft och mindre paragrafstyrning är vad som behövs!!