ANNONS

Ökade löner ska höja lärarnas status

ANNONS

För att höja läraryrkets status är lönen en väsentlig fråga.

Nya Moderaterna har tillsammans med Alliansen genomfört fem förstärkningar av jobbskatte­avdraget. Vi har bett riksdagens utredningstjänst att titta på vad detta innebär för Sveriges lärare. I genomsnitt har lärare fått nästan en hel månadslön mer per år tack vare jobbskatteavdraget. Trots oppositionens motstånd har vi stått upp för att det ska löna sig att vara lärare.

I höstas kom regeringens satsning på karriärtjänster för lärare på plats. Det betydde att 4 000 lärare i Sverige fick en löneförhöjning med 5 000 kronor som förstelärare eller 10 000 kronor som lektor. I år utökar vi den här satsningen till att omfatta 15 000 lärare och 2017 ska det finnas 17 000 karriärtjänster. Det omfattar nästan var sjätte lärare i Sverige. Satsningen är permanent. Anslagen kommer alltså inte att försvinna. I Sundbyberg kommer satsningarna från Alliansen att betyda 31 nya förstelärare 2014-2015 om kommunen väljer att ta del av Alliansens satsningar.

För att höja läraryrkets status kommer som sagt lönefrågan först. Samtidigt är det väldigt viktigt att inte reducera frågan till att vara så enkel som storleken på lönekuvertet. För Nya Moderaterna handlar förstärkningar av yrkets status lika mycket om att öka möjligheterna till allt från planeringstid, till fortbildning till arbetsmiljö. Det finns mycket som behöver göras för att fler ska söka sig till läraryrket och för att de som redan i dag är lärare ska fortsätta vara det.

Nya Moderaternas besked är att vi bidrar till Alliansen och tar ansvar för svensk skola. Det innebär bland annat att värna en av Sveriges viktigaste yrkesgrupper, lärarna.

Tomas Tobé (M), Ordförande riksdagens utbildningsutskott

Mikael T. Eriksson (M), Oppositionsråd i Sundbyberg

ANNONS