Oklart när regionala cykelstråk blir verklighet

I översiktsplanen som vi antagit i Upplands-Bro kommun den 15 december 2011 finns det med att vi vill att de regionala cykelstråken ska utvecklas. Vi vill att de ska sträcka sig så att man kan ta sig tvärs igenom kommunen, såväl till Kallhäll som till Sigtuna och Bålsta.

För att detta ska bli möjligt på alla sträckor krävs utbyggnad/kompletteringar av befintliga gång- och cykelvägar. De regionala cykelstråken är ett gemensamt ansvar för kommunen och Trafikverket. I dag kan vi inte säga när det är möjligt att färdigställa dessa planerade GC-vägar.

Catharina Andersson (S) ordförande tekniska nämnden i Upplands-Bro