ANNONS

Olyckligt att Nordea försvinner från Tensta

ANNONS

Nyligen nåddes vi av beslutet att Nordea lämnar Tensta, tidigare har samma bank även lämnat Rinkeby. Vi tycker det är väldigt olyckligt då bankerna, precis som många andra aktörer, fyller en mycket viktig roll i den ytterstadsutveckling som nu pågår i dessa områden. Samtidigt är det också viktigt att komma ihåg att detta inte på något sätt är unikt för vare sig Tensta eller ytterstadsområdena generellt utan något som pågår i hela landet och i hela Stockholm. Detta då bankerna på sikt vill avveckla all kontanthantering.

Från stadens sida för vi en dialog med berörda i syfte att lyssna in vad vi kan göra för att underlätta etablering och vidare verksamhet. Det har vi också gjort med de flesta bankerna, inte minst med Nordea som varit etablerade i Järva under en lång tid.

Trots att bankerna bedriver informationskampanjer i syfte att informera om fördelarna med att använda kort och internetbank så måste det finnas en förståelse för att människor i Järva fortfarande använder kontanter i stor utsträckning. Detta behov måste gå att tillgodose.

Även om banker lämnar ett område är det viktigt att komma ihåg att vi från Stockholms stads sida under de senaste åren genomfört satsningar som gett positiva resultat i ytterstaden och inte minst i Järva.

Tensta står på inget vis och faller med en bank. Det skulle dock underlätta om bankerna tillser att avtala med andra aktörer så uttagsautomater och insättningsmöjligheter finns tillgängligt. Detta är inte minst viktigt för de företagare som finns i området. Förutom att vi nu fått en ny centrumägare med höga ambitioner så pågår även centrumutveckling inom ramen för stadens långsiktiga arbete med Järvalyftet. Järvalyftet handlar om att utveckla Järva när det gäller såväl fysisk stadsplanering som en förbättrad social och ekonomisk utveckling. Förutom renoveringar av bostäder och omdaning av Tensta allé så har staden och inte minst stadsdelen satsat på ungdomar i form av bland annat Blå huset och sommarjobb för gymnasieungdomar.