Omfattande muddring behövs i Magelungen

Ett bad är lovvärt, men kommer knappast att fungera i ett stillastående, igenvuxet vattendrag, menar skribenten.
Ett bad är lovvärt, men kommer knappast att fungera i ett stillastående, igenvuxet vattendrag, menar skribenten.

Saneringen av sjön Magelungen har gått i stå och de styrande politikerna i Stockholm verkar ha lagt sig platt för Huddinges ovilja. Varför Huddinge kommun inte vill göra något är gåtfullt. Man ska rusta upp områdena nära sjön men vill ge sina invånare en igenvuxen vik istället för en levande sjö.

Magelungens vänner kräver att man gör mer än så och ställer gärna upp på en konstruktiv diskussion om vad som bör göras. Vi har frågat alla partier i Huddinge varför de har denna njugga attityd till närmiljön.

Svaren visade att man tycks tro att alla åtgärder i sjön leder till nya problem, medan sanningen är att det är bristen på åtgärder som gör att sjön alltmer liknar ett träsk.

Stockholms stad är nu i full gång med planeringen av ett bad i Fagersjö. Detta arbete sker dock som det verkar helt utan funderingar på vad det innebär för Fagersjöviken och sjön som helhet. Finansieringen av badet verkar dessutom vara från avsatta pengar för en upprustning av Fagersjöviken.

Ett bad är lovvärt, men kommer knappast att fungera mitt i ett stillastående och igenvuxet vattendrag. Vi kräver att badprojektet kombineras med en mer omfattande muddring och vassröjning och med att öka vattengenomströmningen i Magelungens norra vik. Det är fullt möjligt att komma en bit på väg med de pengar som finns till buds.

Magelungens vänner arbetar för att sjön ska bli bra både för friluftsliv och för djur och natur. Detta går att kombinera. Föreningen har presenterat en rad konstruktiva förslag för sjöns framtid. Stadens och Huddinge kommuns tjänstemän arbetar dock utan insyn och till synes utan intresse av att samarbeta med lokala krafter.

Magelungens vänner har föreslagit åtgärder för att både öka vattentillförseln till Fagersjöviken och hantering av massor vid en muddringsåtgärd. Vilket är nödvändiga åtgärder som helt avgörande för vikens fortlevnad som sjö.

För styrelsen i Magelungens vänner, ordförande Christer Rosén

Sanningen är att det är bristen på åtgärder som gör att sjön alltmer liknar ett träsk.