Omöjligt byta bostad

Jag flyttade till en tvåa hos en privat värd i Solna 1988. Fick barn 1993 och sedan dess har jag sökt en större lägenhet.

Signalisten hade ett lotterisystem där man veckovis visade sitt intresse. Jag fick inte ett erbjudande på 20 år!

Nu har Signalisten valt att samarbeta med Stockholms bostadsförmedling. Är man inte registrerad som bostadssökande i Stockholm så får man börja om från noll, även om man köat i Solna sedan 1993. De som redan är hyresgäster i allmännyttan/Signalisten kan byta internt, vilket vi andra inte får, även om vi har bott i kommunen i 100 år!

Så igen knuffas jag ut från Solna.

Calle