Områden kring Åkeshov förfaller

Under kulturhuvdstadsåret byggdes Åkeshovs arboretum.

För några år sen byddes en fontän i dammen i parken vid Åkeshovs gårdsväg och slott. Vid Åkeshovs slott byggdes en liten gul träbyggnad som extrarum när slottet skulle renoveras. Denna skulle sedemera tas ner, men den står kvar.

I Åkeshov finns en äppelträd­allé med många år på nacken. Många träd där mår väldigt dåligt.

Stadens och stadsdelens entreprenörer flyttade från sin fastighet och hundstallet byggdes. Det byggdes nytt nere vid Bergslagsvägen. Området bakom hundstallet och slottet ser fortfarande ut som ett avskrädesområde.

Vid Brf Dynan, strax intill elledningarna, på Åkeshovskullen finns en fotbollplan och en lekplats med obefintlig skötsel sedan de anlades. Många som bor här vet inte ens om det för där är så igenväxt.

Det mesta av det jag räknat upp förfaller i snabbt tempo.

Merparten av ovan nämnda har projekterats, anlagts och bekostats med skattmedel.

Vad hände sedan? Åkeshov är inte ett prioriterat område har jag hört.

Får man göra så med skattemedel och miljöer? Visst måste det vara proriterat område när det håller på att förfalla?

Bevara vår unika miljö