Öppna upp alla vägar i Hägersten

Svar på insändaren ”Stäng Hägerstensvägen för all genomfartstrafik” den 29 oktober:

Vi bor på Hägerstensåsen och hade under flera år barn i Hägerstenshamnens skola. Ibland behövde vi hämta med bil och detta inträffade alltid mellan 16–18 när vi kommer hem från jobbet.

Eftersom både Avgiftsvägen och Hägerstensvägen var avstängda under denna tid var vi tvungna att köra ut på E4 för att ta oss dit – en omväg på cirka tre kilometer i vardera riktning. Det är inte direkt miljövänligt.

Numera händer samma sak då och då när vi ska hämta vår hund på hunddagis i Västertorp. Vi kan inte styra över var vi får dagis- och skolplats för våra barn och vissa av oss måste hämta med bil. Att då behöva köra mycket längre för att göra en kort hämtning/lämning verkar inte klokt.

Öppna upp alla vägar i Hägersten. Ta bort alla hinder. Några liknande hinder finns inte i till exempel Hammarby–Kärrtorp–Bagarmossen.

Hägerstensbo