Orättvis bild av vuxenutbildningen

Svar på insändaren ”Färre studerande hot mot jobb och tillväxt” den 20 augusti:

Två ledande Socialdemokrater i Värmdö skriver att färre vuxenstuderande är ett hot mot jobb och tillväxt. Vi i Miljöpartiet i Värmdö förstår inte deras resonemang.

Förra våren startade Centrum för arbete och studier (Cas) under stor tidspress ett system som möjliggjort att kommunens invånare kan välja bland över 10 000 olika vuxenutbildningar, hos mer än 24 utförare. Utbudet har medfört att fler Värmdöbor nu studerar i vuxenutbildningar än tidigare – en ökning med 6 procent – och att andelen av alla vuxenstuderande som väljer Cas är 70 procent. Båda värden som vi ska vara stolta över!

Det ökade utbudet har möjliggjorts genom ett samarbete med sju andra kommuner i länet, flera av dem styrda av Socialdemokrater.

Samarbetet har gett medborgarna större kursutbud och Cas en central roll som huvudman för alla utbildningar. Förutom vuxenutbildning bedriver Cas framgångsrikt flera olika verksamheter för att stödja kommuninvånarnas möjlighet till arbete och studier. De senaste åren har de utvecklat yrkeshögskoleutbildning med inriktning mot bygglovshandläggare och bedriver en av Sveriges bästa lärlingsutbildningar för vuxna, ett föredöme enligt Skolinspektionen i en nyligen genomförd utvärdering.

Den bild av vuxenutbildningen i Värmdö som Socialdemokraterna målar upp i sin insändare känns varken rättvis eller korrekt.

Max Ljungberg

Susanne Thulin

Filip Joelsson

Miljöpartiet de gröna i Värmdö