Orättvis hyressättning drabbar Tyresös skolor

Jag är förälder till två barn i Tyresö skola. När vi valde skola till våra barn valde vi bland annat Tyresö skola för dess fina och ganska stora lokaler. Inte kunde jag då ana att vi skulle få anledning att ångra det valet i dag. Politikerna i Tyresö kommun har beslutat att kommunens skolor ska betala hyra. Skolpengen ska då höjas för att täcka hyreskostnaderna. Så långt, gott och väl. Många kommuner har gjort på liknande sätt.

Döm om min förvåning när det framkommer att en del skolor inte kommer att få täckning i skolpengen för hela hyran. Systemet för att beräkna skolornas hyra tar nämligen inte bara hänsyn till hur stora elevutrymmen skolan har, utan även bland annat hur de nya lokalerna är och hur stora biutrymmen som finns. Detta innebär för Tyresö skolas del att skolan får betala hyra för trapphus (skolan har tre våningar med oräkneliga trapphus), breda korridorer som inte kan användas till undervisning plus att de får betala oskäligt mycket extra för att skolan är relativt ny och fräsch.

I reda pengar kan detta innebära att Tyresö skola får en hyra som överstiger den ökade skolpengen med 1, 5 miljoner! Dessa miljoner måste skolan spara in redan till höstterminen.

Så vitt jag har förstått kan detta enbart ske genom att ta bort och stänga av befintliga lokaler. Skolan har två paviljonger som ryker. Det sparar kanske en miljon. Det räcker inte! Det enda som återstår är då att bomma igen lokaler i den stora skolbyggnaden. Då behöver skolan inte betala hyra för dem. Rum står då tomma medan elever och personal måste tränga ihop sig i de återstående lokalerna. Jag vet inte om man ska skratta eller gråta åt denna galenskap! Hur tänker beslutsfattarna? Vet ni andra föräldrar om era barns skola tillhör vinnarna eller förlorarna? Kolla upp det! Alla som kan tänka förstår ju att det innebär en kvalitetssänkning om fritidsrum och andra undervisningslokaler tas bort och fler barn trängs ihop på en mindre yta! Det var inte vad vi hade tänkt oss när vi valde Tyresö skola till våra barn.

En mycket besviken och arg skolbarnsförälder