Orättvisa avgifter ska ­försvinna efter hand

Svar på insändaren ”Döden dyr i Sollentuna” den 10 september:

Riksdagen har beslutat att från och med den 1 januari 2016 ska det vara en enhetlig begravnings­avgift för begravningar inom Svenska kyrkan. Beslutet gäller inte Stockholm och Tranås eftersom Svenska kyrkan inte är huvudman där, utan kommunerna är huvudman. Men regeringen kommer att utreda hur även dessa kommuner ska kunna omfattas av systemet.

Den nya enhetliga avgiften är beslutad till 24 öre per skattekrona eftersom det är den snitt­avgift man fått fram för de 731 kyrkliga huvudmännen. I dag är det stora skillnader i begravningsavgifterna. I Sollentuna betalar vi 12 öre per skattekrona, medan man i Övre Älvdals församling i Värmland betalar 76 öre. Syftet är att få en rättvis avgift oavsett jordmån, maskar och insläpp genom pärleporten.

Stockholm har den lägsta begravningsavgiften i landet med 6,5 öre, men just nu berörs alltså inte stockholmarna av riksdagens beslut eftersom de inte ingår i samma system. Anledningen till detta är att man 1827 förbjöd begravningar i innerstan eftersom det hade blivit en sanitär olägenhet. Norra kyrkogården byggdes och församlingarnas begravningar hänvisades dit i stället. 1886 beslutade man att eftersom det var så många församlingar krävdes en samordning och Stockholm stad blev i stället huvudman.

Det är klart att det är orättvist om det i fortsättningen ska kosta tre gånger så mycket att bli begravd i Sollentuna än i Kista. Men regeringen har dess bättre lyssnat på Svenska kyrkan och kommer att utreda hur även Stockholm och Tranås ska finnas med i samma system så att det verkligen blir en enhetlig avgift för hela landet.

Anders Roos

kyrkoherde i ­Sollentuna