Orättvisorna är inte de papperslösas fel

SVAR på insändaren ”Skattepengarna räcker inte till allt” den 13 maj:

Bengt Johansson skriver att det är ”viktigare att stärka högkostnadsskydden så att svenska fattigpensionärer kan ha råd med sina mediciner framför kraftigt subventionerad sjuk- och tandvård till illegala invandrare”.

Han skriver också, motsägelsefullt, att denna inställning inte skulle vara ”liktydig med att ställa grupper mot varandra”.

Men det är precis vad Bengt Johansson gör när han ställer behov mot behov på detta sätt. Accepteras den logiken ligger det nära till hands att anklaga den utsatta gruppen papperslösa för de orättvisor fattigpensionärer utsätts för. Åtminstone är det alltför tydligt vilka av de två grupperna Bengt Johansson väljer att sparka på när valet formuleras så.

Vi som inte vill göra, eller ens godkänna, det valet måste gå andra vägar. Vi som arbetar måste organisera oss och kämpa tillsammans för bättre villkor. Vi får inget gratis, och vinner definitivt inget på att papperslösa utestängs från vården!

Och vi måste ifrågasätta bristen på resurser till välfärden, de privata vinstintressen som urholkar den, och inte minst de skatteorättvisor som omfördelar från fattiga till rika – som bland annat bidrar till fattiga pensionärers utsatthet.

Sådana ställningstaganden krävs om vi ska kunna stå upp mot dem som uppmanar oss att sparka nedåt när det är det omvända som behövs.

Gunnar Westin,

brevbärare på tillfälligt

hyreskontrakt i Aspudden