Ordnad ekonomi – sedan satsningar

Moderaterna och Alliansen har lett Tyresö kommun i snart 16 år. Varje år har kommunens räkenskaper visat överskott. Tack vare det har vi också kunnat satsa på kultur, idrott och friluftsliv. Tyresö är i Sverigetopp när det gäller fritidsmöjligheter när SCB frågar medborgarna. Det vill Moderaterna bygga vidare på.

Vi vill fortsätta att prioritera våra barn och ungdomar men vi vill även satsa rejält för att förbättra folkhälsan generellt. Funktionsnedsatta barn och ungdomar är och kommer vara en högt prioriterad grupp i Moderaternas Tyresö. Vi har redan i dag särskilda projektbidrag och fördubblade i år aktivitetsstödet för den gruppen.

Utbudet av fritidsaktiviteter ska öka, både genom egna arrangemang och investeringar men även genom att aktivt stödja och hjälpa det aktiva föreningslivet. I Tyresö har vi ett omfattande kulturutbud, inte minst tack vare det rika och mångfacetterade föreningslivet. Det är också något vi vill fortsätta att stimulera och utveckla. För oss är det viktigt att erbjuda en bred palett av kulturaktiviteter som ett komplement till storstadens utbud. Det gör vi genom att i första hand gynna lokala aktörer. Det nya Tyresö centrum som börjar växa fram ska sjuda av aktiviteter för alla åldrar. Därför vill vi att det nya Kulturhuset med biograf, bibliotek och samlingslokaler blir centralt placerat och en naturlig samlingspunkt. Många barn och ungdomar går i dag i Kulturskolan. Vi vill fortsätta att bredda utbudet. Gärna i samarbete med externa aktörer. Ett utegym har invigts vid Wättinge Gårdsväg.

En utbyggd Skatepark 135 kommer att invigas till hösten. Moderaterna i Tyresö vill fortsätta att skapa fler förutsättningar för motion och spontanidrott i våra bostadsområden genom fler små konstgräsplaner och utegym. Det är bara ett parti med ordning på ekonomin som kan fortsätta satsningarna på kommunens kultur- och fritidsutbud.

Dick Bengtson (M)

ordförande kultur- och fritidsnämnden Tyresö