Oreda i Skuruparken trots reservatbeslut

En stomme till en ny stuga byggdes i Skuruparken i somras.
En stomme till en ny stuga byggdes i Skuruparken i somras.

Många Nackabor undrar: Varför blir Skuruparksärendet aldrig klart? Varför fortsätter parken att växa igen till snårskog? Varför fortsätter vägarna att bli sönderkörda av bilar? Varför åtgärdas inte strandpromenaden som bit för bit eroderas bort av svallvågorna från Skurusundet? Sedan länge är den oframkomlig för äldre människor och för barnvagnar. Varför fortsätter trädfällningen? Nyligen har två stora tallar fällts i norra delen av parken.

Efter lång och mödosam kamp beslöts äntligen i december 2011 att Skuruparken skulle bli naturreservat. Markägaren, JM Bygg, och även stugägarna har överklagat reservatsbeslutet och sedan snart ett år ligger ärendet hos länsstyrelsen. Dessutom har JM överklagat kommunens interimistiska förbud, som innebär att reservatsföreskrifterna gäller även under överklagandetiden, till exempel förbud mot att uppföra byggnad i parken. Ärendet hamnade hos regeringen som i augusti definitivt avslog JM:s överklagande om detta.

I maj upptäckte Skuruparkens vänner att en fallfärdig stuga rivits vid Skurusundet. På samma plats hade åtta betongpelare gjutits och stommen till en ny stuga byggts upp till gaveln. JM har erkänt att de utfört svartbygget!

I september ålade kommunen JM att riva nybygget. Men det står alltjämt kvar. Som ett spökskelett avtecknar det sig mot Skurusundet. I stället för att riva har JM nyligen överklagat beslutet att riva svartbygget. Det är det tredje överklagandet från JM inom ett år.

Så rullar överklagandena på och det kan ta åratal innan de är klara. Under tiden förfaller parken. När tar markägaren sitt ansvar? Anser det stora byggföretaget att det står över lagar och bestämmelser i samhället? Vad kan göras i parken medan överklagandena pågår? Reservatsföreskrifterna gäller som sagt. Är det inte dags för kommunen som blivande reservatsförvaltare att agera och ta sitt tillsynsansvar? Är det inte dags för JM att tänka om? Vill verkligen ett av Sveriges ledande byggföretag förknippas med svartbygge? Skulle det inte vara mer fruktbart för båda parter att inleda en dialog och börja samarbeta?

Skuruparkens vänner föreslår följande åtgärder för parken:

Biltrafiken i parken ska upphöra. Skyltar och bommar sätts upp.

Strandpromenaden, främst i den sydöstra delen av parken, görs framkomlig för äldre människor och för barnvagnar. Det ska vara möjligt att gå runt parken.

All olovlig trädfällning beivras.

En ny olovlig brygga stoppas.

Bergsklättring som gör åverkan på naturen stoppas.

Kommunen förbereder arbetet med en skötselplan för den blivande landskapsparken. Information om denna förbereds.

Parken städas upp och pågående nedskräpning stoppas. Stugägarna ska ta sitt ansvar och städa upp kring sina stugor. Det stora skräpupplaget tas bort som lagts på sydsluttningens finaste blåsippsmark.

För att råda bot på oredan i Skuruparken är det således hög tid att markägaren JM tar sitt ansvar, att stugägarna tar sitt ansvar och att kommunen tar sitt tillsynsansvar. Låt den fantastiska Skuruparken äntligen komma till sin rätt och bli mer tillgänglig för Nackaborna!