Orimligt betala för närliggande väg

Dalarövägen är en väg som är ganska ojämn. Skulle det då vara rättvist att invånarna på Dalarö skulle behöva betala om Dalarövägen skulle rustas upp?

Varje sommar åker turister ut till Dalarö för att njuta av Dalarös fina miljö. Men de skulle då inte behöva betala något för vägen, även om de använder den flitigt, speciellt på somrarna.

Om man som Dalaröbo inte jobbar inom någon sorts turism så är man inte ens i behov av att ha turisterna där.

Vad tjänar man då på att betala för en väg som man kanske inte finner något behov av att rusta upp. Inte ens att det kommer mer turister kan man då trösta sig med.

Nu har det inte kommit något förslag om att Dalarövägen ska förnyas utan detta var bara ett exempel på vad som kan hända om invånarna själva behöver betala för vägen i stället för att det ska räknas in i skatten.

Det är något som händer nu runt om i kommunen. Så vem vet då vad som skulle hända om Dalarövägen behöver renoveras?

Får privatpersoner stå för det, eller delar vi på kostnaden tillsammans?

Julia