Orimligt med skatt när avlopp är rena

Svar på insändare med rubriken ”Enskilda avlopp är inte rena” av Fredrik Andersson den 15 oktober:

Inga avlopp är ”helt” rena som Fredrik Andersson mycket riktigt påpekar i sin kritik av vårt utskick till småhusägare med enskilda avlopp som just nu hotas av en ny avloppsdeklaration och tillhörande avloppskatt – enligt förslag från Havs- och vattenmyndigheten (HaV).

Däremot anser vi att många enskilda avlopp är så rena att de varken hotar sin närmiljö eller Östersjöns vattenkvalitet.

Av de 30 000 ton fosfor som släpps ut i Östersjön varje år står svenska enskilda avlopp för cirka 284 ton, strax under en procent. Skulle HaV få som man ville skulle det utsläppet i bästa fall halveras.

Samhällskostnaderna för att införa en avloppsdeklaration/skatt kan räknas i tiotals miljarder. Pengar som gör mångfalt högre miljönytta om de investeras på annat håll.

Vi inser dock att det mycket väl kan finnas enskilda avlopp som däremot är mycket miljöfarliga lokalt. Sådana avlopp är olagliga redan i dag. Vi tror dock att dessa avlopp bäst hittas av kommunerna med relativt små resurser snarare än genom att utsätta landets 700 000 småhusägare med enskilt avlopp för en ny deklaration och en ny skatt.