Oroliga för hur linbanan påverkar

Som boende i Edsängen är vi oroliga för insyn över vårt boende vilket kommer att störa vårt privatliv.

Något som vi starkt motsätter oss. Vi är oroliga över buller från gondolerna när de passerar pylonerna i vårt närområde var 6.e sekund, fram och åter, troligtvis från tidig morgon till sen kväll. Ljudet kommer att förstärkas i dalgången och sprida sig över hela Edsängen.

Vi upplever det som negativt att stora delar av skogen ska huggas ned i en 16,8 meter bred korridor i mycket nära anslutning till vår bebyggelse i Edsängen.

Vi uppskattar närheten till skogen oerhört mycket. Skogen har stort värde för oss som lekplats för barnen, till rekreation och naturupplevelser. Vi uppskattar det rika djurlivet och den särskilda skogsmiljön i närområdet och oroar oss över att ingreppen i skogen kommer att påverka djurlivet och skogsmiljön negativt.

Sollentuna är kringränt av motorleder, mindre, hårt belastade vägar, järnvägar, inflygningsleder. Buller, buller, buller. Något man får räkna med nära en storstad.

Men varför tänker man ens tanken att lägga på innevånarna ytterligare ett mycket enerverande buller i en helt ny sträckning? Många frågor, framförallt angående miljö och ekonomi.

Vad tycker den ej påverkade delen av Sollentunas innevånare om att betala för detta, tro?

Edsängsbo i många år