Oschyst mot de gästande lagen

Denna bortglömda jättegryta på Jungfrudansen undrar jag om den nu kommer att försvinna när det planeras bygge vid Skoga?

Den hör till historien.

Det finns en text till grytan som inte är underhållen av kommunen.

Britt P