”Bygg Östra länken runt staden – nu”

Östra länken krävs för att vår tillvaro ska fungera, enligt insändarskribenten
Östra länken krävs för att vår tillvaro ska fungera, enligt insändarskribenten
Utan bra vägar fungerar inte vår tillvaro.
Det skriver insändarskribenten och förordar att motorvägstunneln Östra länken byggs.

Varje år firar vi Bilens Dag, därför att bilen gör livet friare, rikare och enklare. Nybilsregistreringarna ökar stadigt och miljöbilarna tar en större del i statistiken.

Biltillverkarna har antagit klimatutmaningen och erbjuder nya modeller med ny teknik och lägre klimatpåverkan. Unga som äldre vill både äga och köra sin bil och lejonparten av allt resande sker på väg.

En väl fungerande infrastruktur är en nödvändig förutsättning för tillväxt och välstånd. Utan bra vägar fungerar inte vår tillvaro.

”För låg omfattning”

Omfattningen på infrastrukturinvesteringar har länge varit för låg i Sverige, och i synnerhet i Stockholmsregionen. Samtidigt har inflyttningen till regionen exploderat.

Behovet av ytterligare förbindelser är sedan länge uppenbart. Bristerna i infrastrukturen och den låga nivån på investeringarna utgör ett allvarligt hot mot den goda ekonomiska utvecklingen.

Nu måste politikerna agera för en bättre infrastruktur. Vi måste kunna erbjuda en ringled runt huvudstaden och ett bättre underhållet vägnät.

Kostnaden för detta kommer inte att minska i takt med att politiker skjuter upp dessa investeringar. Där­emot kommer konkurrenskraften och handeln samt rörligheten för individer kraftigt att försämras.

”Låt det inte ta 20 år”

Det kommer att ta över 20 år för Norra länken att gå från detaljplan till verklighet. Låt det inte ta 20 år för Östra länken. Enligt Trafikverket skulle en östlig förbindelse förbättra miljön och säkerheten, öka tillgängligheten och skapa bättre möjligheter för regional utveckling.

Investera i infrastrukturen nu, och i Östra länken specifikt! Även imorgon behöver svenskarna bilen.

Victoria Elmgren, BIL Sweden