Otjänst att bilcurla barn

Föräldrar som bilcurlar sina barn till diverse evenemang typ förskola, skola, träningar, matcher, kurser, konserter med mera gör barnen en björntjänst. Barnen får betala priset, när de blir vuxna, i form av klimatförändringar som stigande medeltemperatur, torka, vattenbrist, stigande havsnivåer, översvämningar, stormar etcetera, vilkas konsekvenser är svåra att överblicka.

Och inte minst, undvik tomgångskörning! Detta gäller inte minst yrkesförare. Vi kan spara tonvis med bränsle och luftföroreningar! Att avstå tomgångskörning är en minimal uppoffring för en viktig sak.

Orolig mormor