Över tusen barn lever i fattigdom i Sollentuna

”Rädda Barnens” presenterade nyligen sin årliga rapport kring barnfattigdomens utveckling i Sverige. Rapporten visar att antalet barn som lever i ekonomiskt utsatta hushåll ökar i Sollentuna från 1065 till 1243 barn, vilket motsvarar en ökning med en procentenhet till 7,6 procent. Siffrorna i undersökningen gäller 2009.

Barnfattigdom handlar om barn som inte kan gå till simhallen för att entréavgiften är för hög, barn som inte får nya vinterskor när de behöver det eller barn som aldrig har varit på semester utan får se världen på tv eller internet. Barnfattigdom handlar därmed om att inte kunna delta i samhället på samma villkor som andra och att inte få samma möjligheter. De barnen lever då i ett socialt utanförskap. Hur integrerar man någon som varit utanför hela sitt liv? Hur återfår man deras tillit och goda vilja? Det finns därmed att den sociala rörligheten i samhället minskar.

Det är skrämmande att barnfattigdomen fortsätter att öka i den takten även i en så rik kommun som Sollentuna. Det gör att klyftorna ökar i Sollentuna. Så här kan det inte fortsätta. Vi kan inte låta oskyldiga barn bli utsatta för att de inte vann ”lotteriet” och föddes i en familj med större ekonomiska resurser. Alla barn ska ha rätt till bra dagar och att känna sig delaktiga och viktiga i vårt samhälle, för det är barnen som är vår framtid. Nu krävs det politisk handling vi Socialdemokrater är beredda att agera är den moderatledda majoriteten beredda att göra det?

Den viktigaste åtgärden mot barnfattigdom är naturligtvis att föräldrarna jobbar och får en högre inkomst. Men det räcker inte med det. Det behövs förändringar i trygghetssystem. Här i Sollentuna har (S) presenterat ett brett paket för att minska barnfattigdomen. Vi vill till exempel inrätta en barnmöjlighetsfond som föreningar, skolor m fl kan söka pengar ut till bland annat utrustning och utflykter. Vi vill stötta föreningar som arrangerar ”kollo” på sommarlovet. Det är några åtgärder som vi vill sätta in.

Swapna Sharma (S) gruppledare Socialnämnden