Överdäckad E4 är en orealistisk vision

Drömmar och långsiktiga visioner är bra att ha i politiken. Att kunna däcka över E4an och kanske även järnvägen genom Sollentuna skulle naturligtvis öppna för fantastiska möjligheter och vore det realistiskt så har jag svårt att tro att något parti skulle vara emot en sådan lösning.

Dessvärre så är det just en dröm och en orealistisk vision att kunna däcka över E4an.

Om det vore realistiskt så pratar vi år av förhandlingar om lösning och finansiering innan detta skulle kunna bli verklighet. Vad innebär det för de som bor i Sollentuna i dag, inte minst de barnfamiljer som bor i närheten av motorvägen? Barnen där hinner växa upp och flytta hemifrån innan en överdäckning i så fall skulle vara på plats. Den överdäckning som centerpartiet föreslår skulle dessutom sluta vid Häggvik, trots att vi vet att Rotebro är det mest bullerstörda området i hela kommunen. Är inte barnen där värda en bra uppväxtmiljö också? Gränsvärden för partiklar överskrids redan i dag, i och för sig bara under korta perioder, men det behövs lösningar här och nu inte visioner som dessutom i dagsläget ter sig väldigt orealistiska. Det finns åtgärder exem­pelvis när det gäller dubbdäck som skulle kunna få ner värdena på mycket kort sikt.

Vi kontrollerar inte alla beslut själva i kommunen men vårt fokus måste vara på att hitta lösningar som vi själva kan genomföra (till exempel information kring dubbdäck, städa gatorna snabbare på våren).

Vi kommer också att fortsätta den dialog som pågått under många år med bland annat Trafik­verket för att hitta lösningar på de miljöutmaningar som vi har i Sollentuna.

Kommunens miljöpolitik kan inte och ska inte handla bara om E4ans överdäckning, det finns många andra delar som vi också måste diskutera. Miljöarbete och fokus på att alla Sollentunabor ska växa upp i en god miljö har länge varit en viktig del av Moderaternas politiska arbete i Sollentuna.

Maria Stockhaus (M) ­Kommunalråd ordförande i barn- och ungdomsnämnden

Miljöproblemen kring trafiken måste få en lösning här och nu, skriver Maria Stockhaus (M).arkivbild

Kommunens miljöpolitik kan inte och ska inte handla bara om E4ans överdäckning, det finns många andra delar som vi också måste diskutera.”Det har förekommit misshandel på fritidsgård, bilbränder, våld, hot och skadegörelse.”