Överdäckning viktig fråga för Bergshamra

200 Bergshamrabor kom den 6 nov till Bergshamrasalen i ­If-huset för att delta i hearingen om överdäckning av Bergshamraleden. Bergshamrapartiet (BP) hade också bjudit in de sju partierna i fullmäktige och representanter från Trafikverket, Länsstyrelsen och en expert på överdäckning, Bo Björk.

Överdäckningen är en fråga som berör Bergshamraborna mycket. I princip dagligen kan vi läsa om hur buller, avgaser och ”partiklar” påverkar vår hälsa. Vi har två stora trafikleder på var sida om Bergshamra och de binds samman med Bergshamraleden tvärs igenom stadsdelen. Med all den rapportering om skadliga effekter på hälsan är det inte konstigt att vi som bor här vill eliminera dessa effekter. Dessutom delas stadsdelen av detta ”dike” vilket delar upp området i två delar.

Det finns många exempel på bra överdäckningar. Vår överdäckning har diskuterats i snart 20 år och även utretts. Vi som bor här vill att något ska hända nu men fick höra av Bo Björk att det kan ta ytterligare cirka tio år innan spaden sätts i jorden, om det nu inte räcker med de utredningar som gjorts.

Självklart måste biltrafiken minskas och därför är en utbyggnad av tunnelbanan till Täby och Arninge oerhört viktig. Varför ska hela norrort åka bil in till stan?

BP har funnits i drygt ett år och haft fyra hearingar om Bergshamra som allmänheten bjudits in till. Vi tror på en dialog med de boende och att vi är till för dem och inte tvärtom. Den styrande Alliansen tycker att det räcker med att tillsätta en ”Utvecklings­strategi för Bergshamra” som ska vara klar nästa höst, efter valet. Hamnar även den i malpåse!? Därför kom man inte på mötet! De tre oppositionspartierna var dock närvarande och berättade om sin syn.

Domen över Alliansens arrogans utfärdar Bergshamraborna i valet. BP:s existens nu är inget självändamål. Vi ser vår roll som en katalysator till debatt i fullmäktige om att i Solna finns även en stadsdel som heter Bergshamra. Och att man får inte missköta den så kapitalt som nu skett med exempelvis vårt torg.

Göran Thingwall, vice ­ord­förande i Bergshamrapartiet

Överdäckning av trafikleden diskuterades vid ett möte ordnat av Bergshamrapartiet.läsarbild