Övervaka dem som kastar sopor fel

Nyligen stod en bil vid återvinningstationen på Linnés väg. Två arbetare rensade upp det som en del personer bara slänger ut eller ställer bakom behållarna.

Det är möbler, säckar, skräp från trädgården. Inget av det ska lämnas här!

Eftersom exemplen krävt bil – varför inte köra några kilometer till och lämna det på rätt plats?

Strax därefter stod det minst fem sex stora sopsäckar framför och bakom.

Nu får det vara nog. Kommunen – sätt upp kameror för att hitta dem som gör så här!

Alla vi som sorterar har inget att personligen bli kränkta för om vi fotograferas när vi sorterar och slänger på rätt ställe!

Det måste finnas miljöskäl för kommunen som anledning att få sätta upp kameror och bevaka sopstationen.

Vem vet vad som finns i säckarna och som de som ska ta hand och sortera dessa råkar ut för.

Sorterar gärna för framtiden