P-avgiften blir bara en förtäckt skatt

Boendeparkering är en het fråga, och det ska den vara – för här ligger det en hund begraven. Politikerna presenterar saken som en åtgärd för att förbättra den svåra parkeringssituationen i Bromma, men leder avgifter till det påstådda resultatet?

Det finns några mindre undantagsområden där så kan vara fallet, exempelvis runt Bromma flygfält där bilister vill undvika den hutlöst dyra flygplatsparkeringen, och boendeavgifter följaktligen skulle frigöra parkeringsplatser.

I den övervägande delen av Bromma är ändå läget ett helt annat. Det är ofta en stor brist på parkeringsplatser, men det är de som bor i området som parkerar längs gatorna. En avgift skulle alltså inte frigöra några parkeringsplatser, utan bara dra in gigantiska belopp till stadens kassa – utan motprestation.

Det handlar då inte om en trafikpolitisk åtgärd, utan om en förtäckt beskattning av medborgarna. Förslaget om boendeparkering är otillständigt, och alla som riskerar att drabbas bör protestera högljutt!

Peter Hennig

Samhällsvetare, fil mag