ANNONS

Pajkastningen kring skolan måste upphöra

ANNONS

I höstas fick vi i grundskole- och gymnasienämnden reda på att ­Rissneskolan och Ängskolan drogs med stora underskott. För att få budgeten i balans bestämde man bland annat att 25 anställda skulle behöva sägas upp. Detta har med rätta oroat många föräldrar men också fått skolfrågorna att bli ett slagträ i en redan polariserad politisk debatt.

Att vi som partier i kommunen försöker ”plocka poäng” på den här frågan är kanske naturligt, men knappast konstruktivt och leder garanterat inte till någon förbättring för de barn som drabbas.

Problemet är att samtidigt som flera av skolorna i kommunen inte når upp till de fastställda målen och att lärartätheten i kommunen inte är speciellt hög, så lägger kommunen mer pengar än genomsnittet i landet på grundskola och gymnasium. Detta går inte ihop. Någonstans försvinner pengarna. Vänsterpartiet kommer därför att i grundskole- och gymnasienämnden lägga ett ledamotsförslag som går ut på att skolförvaltningen grundligt utreder var pengarna tar vägen. Detta för att vi inte snabbt ska hamna i samma situation igen.

Alla uppgifter kring detta måste också bli offentliga – invånarna i Sundbyberg har rätt att veta vad som gått snett och debatten ska bygga på fakta, inte rykten eller jakt på billiga politiska poänger.

Dessutom måste vi i nämnden komma överens om att barnen och deras skolresultat inte ska få drabbas av den ekonomiska situationen. Det ansvaret måste vi ta gemensamt.