Parkera smartare tack

Då jag tittar på dessa personer som parkerar sina bilar så undrar jag hur alla ska få plats på gatorna. Det är för stort avstånd till nästa bil, om de kör fram så det finns cirka 35 cm mellan bilarna så skulle fler ha möjlighet att ställa sin bil på gatan.

Som det ser ut i dag så är alla rädda för att inte komma ut från den plats de ställde bilen på därav dessa stora luckor mellan bilarna. Och jag tror inte att det beror på saknaden av ratt i bilen, utan det är ren bevarelsedrift att ställa sig så att det går att svänga ut direkt.

På Björnsonsgatan så ska Primula bygga tvenne hus och det innebär att deras parkering mellan husen har försvunnit. Och det gör att alla dessa bilar som nu hade en betalparkering får ställa där de hittar plats. Det blev cirka 80 fler bilar som ska hitta parkering på denna gata .

Så varför inte tänka på att det finns fler som vill ha parkering och ställa bilen mycket närmare den som är framför.

En som också vill parkera