Parkeringssituationen i Storskogen utvärderas

Svar på insändaren ”Chans säga ifrån om Storskogens p-regler” den 22 Januari:

Som politiska företrädare har vi ett givet ansvar att lyssna in och finna lösningar på problem som upplevs i medborgarnas vardag. Boende i Storskogen är missnöjda med den zonindelning som infördes för ett år sedan och som innebar en högre timavgift på gatorna närmast Storskogstorget.

Anledningen till höjningen var att många Solnabor valde att parkera på Sundbybergssidan då vi hade lägre avgift. Därmed blev det svårt för Storskogsbor att hitta parkering på kvällar och helger. Förhoppningen var att Solnabilarna genom avgiftshöjningen skulle motas bort och att det skulle bli lättare för Storskogsborna med boendeparkering att hitta plats.

Ett arbete med att se över parkeringssituationen i hela Sundbyberg görs för närvarande av stadsbyggnads- och miljöförvaltningen. Den utlovade utvärderingen av Storskogens nya zonindelning ingår i detta och har därför blivit något försenad. Till sommaren kommer översynen att presenteras.

Jag lyssnar gärna in Storskogsbornas synpunkter, både innan och efter. Målsättningen att hitta en fungerande parkeringssituation är något vi delar.

Jan Jogell (S), kommunalråd, ordförande i stadsbyggnads- och miljönämnden