Min lokala hjälte

Partierna är ense om att 30-gräns behövs

Många här på Jungfrudansen har säkert sett mig när jag lyfter in min rullstol i bilen medan dörren är helt öppen. Ofta har jag varit beredd på att passerande bilar och bussar ska köra på dörren.

Jag är sedan tre år medlem av Solnas kommunfullmäktige. I fullmäktige har trafiken varit och är en central fråga i våra diskussioner.

Senast för en vecka sedan diskuterade vi problemet med snöröjare som inte följer de krav som staden satt upp. Även om det känns fel att tala om snö nu är jag och Anders Ekegren (FP) överens om att vi måste göra något åt det problemet.

Vid sammanträdet i augusti 2011 diskuterade Anders Ekegren och jag behovet av hastighetsbegränsning till 30 kilometer i timmen inom stadsdelarna. Som exempel på en trafiksituation där en sänkning av hastigheten behövdes tog jag Bagartorp.

Vi var båda överens om behovet av hastighetsbegränsning till 30 kilometer i timmen inom stadsdelarna. Vi var även överens om att enbart skyltar inte är någon garanti för lägre hastighet hålls. Det kan jag bekräfta från Jungfrudansen där vi haft 30 kilometer i timmen under relativt lång tid.

Någon form av fysiskt hinder måste nog till. Samtidigt måste vi ta hänsyn till yrkesförarna som får ryggen förstörd av höga bulor.

Det är dags att vi förutom skyltar får förslag på åtgärder som får ned hastigheten till den tillåtna.

Tommy Rosén (S)