Partiledare på irrvägar

V-ledaren Jonas Sjöstedt tog abonnerad buss från Skärholmen till Flemingsberg för att demonstrera mot Förbifarten.

Enklare hade varit om han hade åkt buss 740 som alla andra.

Den sträckan är också del av den föreslagna spårväg syd men har inget med Förbifarten att göra. Den har med Storstockholms tillväxt att göra såväl norr som söder om stan och nödvändigheten att förbättra förbindelserna mellan olika områden.

Om Jonas Sjöstedt ville stoppa Storstockholms tillväxt så borde han agerat redan för 30 år sedan.

Bjarne Däcker