ANNONS

Fel påstående av MP: Trafikmiljön på Lidingö bättre

Såväl bilinnehav som körsträckor har minskat på Lidingö, enligt insändarskribenten.
Såväl bilinnehav som körsträckor har minskat på Lidingö, enligt insändarskribenten.
Lidingö fick kritik för en dålig ranking i den senaste Miljöbarometern. Och oppositionen är på hugget och stämmer in i klagokören. Liksom pressen som föredrar negativa nyheter.
Insändarskribenten menar att trafiksäkerheten på ön här förbättrats och att miljöarbetet är på rätt väg.
ANNONS

I Miljöbarometerns miljöranking ramlade Lidingö ned från en 32:a plats år 2018 till  en 116:e plats (av 290 kommuner) år 2019. Detta låter ju uselt. Ändå tills man upptäcker att Lidingö förbättrat sin position från 227:e plats år 2009, en trendförbättring på 13 platser per år. Medelvärdet för åren 2009 – 2019 ligger på plats 123 för Lidingö. Till saken hör att Miljöbarometern hade bytt ut 15 av 31 frågor det senaste året, varför jämförbarheten var närmast obefintlig. Lidingö ligger bättre till än genomsnittskommunen i landet för sex indikatorer och för ett 10-tal  indikatorer är Lidingö på rätt väg. Åtskilligt är således bra, men mycket kan bli ännu bättre. Allra bäst är att även studera verkligheten:

Mitt i Lidingö hade nyss en underrubrik: ”Trafiken den verkliga otryggheten”.

Varvid miljöpartiet mot bättre vetande nyligen skrev att: ”Det har inte blivit bättre och säkrare på vägarna”.

Utvecklingen på Lidingö sedan år 2000 talar emot miljöpartiets negativa påstående om trafiken:

  1. Antalet dödade och svårt skadade i trafiken har minskat med 86 %
  2. Växthusgas utsläppen från Lidingötrafiken har minskat med 20%
  3. Bilinnehavet per invånare har minskat med 7 %
  4. Körsträckorna per bil har minskat med 6 %
  5. Biltrafiken på Lidingöbron har minskat med 5 %, trots tillkomsten av Norra Länken
  6. Andelen miljövänliga bilar ökat med 36 % sedan år 2010
  7. Bussresandet har ökat med 45 % i rusningstid
  8. Lidingöbanans resor har ökat med 57 % i rusningstid

Om inte dessa åtta nyckeltal pekar på en tydlig förbättring av trafiken och säkerheten då är miljöpartiet nog ute och cyklar på en av Lidingös trygga cykelvägar!

Göran Tegnér (L); trafikutredare och ledamot i Teknik- och fastighetsnämnden