Paviljongen står kvar

I ett lika plötsligt som oväntat initiativ börjar bygglovshandläggare i Sundbybergs kommun intressera sig för riksintresset, byggnaders historiska karaktärer och bevarandefrågor i Duvbo. Man har synpunkter på husfasaders färg till den grad att man utdömer vite om husägaren inte byter färg!

Samtidigt, någon annanstans i kommunhuset, sitter ansvariga som trotsar domstolsutslag. Bakgrunden är den paviljong, som placerades på en bit mark vid Duvboskolan, som köptes in för att ge barnen större skolgård, och inte har avlägsnats. Kommunen fick 1999 ett tillfälligt bygglov om två år att sätta upp en paviljong på skolgården för att möta en tillfällig ökning i elevantalet och garanterade då att den skulle avlägsnas och marken återställas därefter. Detta tillfälliga bygglov har förlängts upprepade gånger men i juni 2012 fick kommunen avslag på sin förlängningsansökan av bygglovet i Kammarrätten vilket innebar att paviljongen skulle avlägsnas utan dröjsmål. Efter över ett år står paviljongen fortfarande kvar och förväntas stå där ett bra tag till.

Sundbybergs Kommun har anmälts till JO som nu utreder kommunens handläggning av ärendet.

Stellan Wikström