Paviljongen stod kvar tills det fanns nya lokaler

Svar på insändaren ”Paviljongen står kvar” den 5 november:

Det stämmer att kammarrätten inte godkände förlängning av de tillfälliga paviljongerna. Men anledningen till att det dröjde är inte för att politiken eller tjänstemännen inte har arbete. Skälet till att det har dröjt är att det inte har funnits bra ersättningslokaler.

Nu finns det bra ersättningslokaler, det är paviljongerna vid Rissne ängar. Vi valde att vänta med flytten för att det skulle bli så bra som möjligt för barnen och undervisningsverksamheten.

Verksamheten kommer att flyttas från Duvbopaviljongerna under jullovet. Så när jullovet är slut i januari kommer barnen ha en ny lokal att gå till vid Rissne ängar.

Jan Jogell (S), kommunalråd, ordförande i stadsbyggnads och miljönämnden