ANNONS

Pendeltågsstation 
i Huvudsta är onödig

Pendeltåg
Solna är redan i dag synnerligen välförsett med kollektivtrafik; pendeltåg, t-bana, spårväg och buss, menar skribenten.
Tåg ska inte stanna med mindre än två kilometers avstånd, menar skribenten.
ANNONS

Jag anser att den planerade pendeltågstationen i Huvudsta är onödig och inte bör byggas.

Det främsta argumentet är rent tekniskt. Tåg ska inte stanna med mindre än två kilometers avstånd, så korta avstånd är för tunnelbana eller spårväg.

Solna är redan i dag synnerligen välförsett med kollektivtrafik; pendeltåg, t-bana, spårväg och buss. Sundbybergs nya station kommer dessutom att ha en uppgång i Solna – härigenom blir avståndet till en station i Huvudsta mindre än två kilometer.

”Onödig och dyr”

En station i Huvudsta kommer vidare att ligga mindre än en kilometer från Solna centrum med flera olika trafikslag.

En station kommer också att kräva mera plats än bara fyra spår som Mälarbanan ska få. Avståndet till befintlig bebyggelse, främst fastigheterna i kvarteret Albygård, kommer att avsevärt minska.

En station kräver bussanslutningar, cykelparkering etcetera, dessa blir svåra att ordna på bron.

Solna har garanterat staten 600 miljoner kronor för en onödig station. Därtill kommer statens kostnader. Totala kostnaden kommer att närma sig en miljard.

Några nytto-/kostnadsberäkningar verkar inte ha gjorts. Hela utbyggnaden ligger många år i framtiden. Det finns alltså tid för berörda parter att ändra planeringen.

Huvudsta station blir onödig och dyr och ett slöseri med både statliga och kommunala pengar.

ANNONS

Bertil Hylén