Pengarna används för upprustning i skolorna

Svar insändaren ”Eleverna drabbas när renoveringar uteblir” den 12 mars:

Många av Solnas skolor behöver rustas upp. Elever och lärare ska känna stolthet över sina arbetsplatser. I Solna är behoven av upprustningar stora. Det är anledningen till att Folkpartiet och Alliansen har bestämt att fokusera på frågan och att lägga mer resurser på underhåll.

Bernhard Huber (MP) påstår mot bättre vetande att ”pengar som var öronmärkta för upprustning användes för att stoppa hål i stadsbyggnadsnämndens budget”. Det finns inga hål i budgeten. Pengarna som är avsatta för upprustningar används till det, men alla förväntningar kan inte infrias på en gång. Delvis har vi fått göra omprioriteringar under resans gång, alla planerade åtgärder har därmed inte genomförts. Allt detta vet Bernhard Huber som ingår i stadsbyggnadsnämnden och har tagit del av ingående redovisningar.

Elever, lärare och föräldrar har höga förväntningar på upprustningen. Samordningen och ansvarsfördelningen behöver bli bättre inom Solna stad, så att information blir korrekt. Där måste vi bli bättre.

Huber skulle göra Solnas elever och föräldrar en större tjänst om han läste handlingar noggrannare och ställde frågor och lade egna konstruktiva förslag i stadsbyggnadsnämnden, i stället för att sprida osanningar i tidningen.

Anders Ekegren (FP) ­stadsbyggnadskommunalråd