Min lokala hjälte

Pensionärerna får inte alls mer

Svar insändaren Pensionärer får mer i plånboken i Mitt i Vasastan den 19 februari.

Nu sänks skatten för pensionärerna för fjärde gången skriver Karl Henriksson. Han hävdar också att det är Kristdemokraternas förtjänst.

Men det är inte mycket som KD kan tillgodoräkna sig, tvärtom.

Det är den regering som KD ingår i som infört de så kallade jobbskatteavdragen och därmed åldersdiskrimineringen i skattesystemet.

Efter den senaste skattesänkningen, om fantastiska 50 kronor i månaden, betalar genomsnittspensionären fortfarande cirka 260 kronor mer i inkomstskatt per månad än yngre förvärvsarbetande på samma inkomstnivå (cirka 13 000 kronor).

Uppräkningen av bostadstillägget (BTP) år 2013 avsåg enbart 170 kronor i månaden och gällde bara ensamstående pensionär.

Höjningen motsvarar inte mer än den allmänna hyreshöjningen. Inkomstpensionerna ligger år 2013 efter ned- och uppräkningar på samma nivå som år 2009 och har förlorat cirka fyra procent i köpkraft sedan dess.

KD delar också ansvaret för bristerna i det allmänna pensionssystemet genom motstånd mot de förslag till förbättringar som pensionärsorganisationerna föreslagit.

Skärpning KD om partiet vill vara kvar i riksdagen efter år 2014.

Samhällsvetare/statistiker