Placeringen är otrygg för barnen

Svar på insändaren ”Hitta en annan plats för skolan” den 21 maj:

Det inte bara de boende i området som inte är nöjda med placeringen av Rälsens 4-9 skola i Norrvikens vårdcentral. Även vi föräldrar ifrågasätter att det inte finns skolgård och gymnastiksal. Det är inte en bra plats för en skola, nästan mitt i en trafikkorsning.

Naturligtvis är det inte bra att en ingång till en vårdcentral ligger mitt i en skolbyggnad. Förutom att det inte är bra för patienter till vårdcentralen, så ifrågasätter jag säkerheten på skolan. Hur kommer man att säkerställa att inte galningar kommer in på skolan? De minsta barnen på den nya skolan är trots allt bara tio år gamla.

Till kommunen vill jag ställa frågan vad som händer med bygget av Rälsens skola. Vi föräldrar fick meddelande i höstas att ett besked skulle ges i slutet av oktober. Vi väntar fortfarande på ett svar.

Kommer en ny skola att byggas vid infarten till Norrviken villastad eller kommer det att byggas nytt där Rälsen ligger i dag? Dagens lokaler är mycket små, i stort behov av renovering och luftkvaliteten är inte bra för barnen. Ska dessa rustas upp? Vad händer och varför kan politikerna inte ta ett beslut om detta?

Förälder med barn på Rälsen Norrviken