Plan finns för infarten

Svar på insändaren ”Tråkig infart till Hägernäs strand” den 30 juli:

Hägernäs strand är ett fantastiskt bostadsområde som har utvecklats i över tio års tid. I detaljplanen för området finns det möjlighet att bebygga infarten med kontorshus på vardera sida som ska symbolisera en port till området. Tyvärr är kontorsmarknaden begränsad i Täby och det har inte funnits något intresse av att köpa marken. Nu pågår det ett arbete med att uppföra ett nytt polishus på ena sidan och ett bostadshus i form av hyresrätter på den andra sidan av vägen. Inom en framtid kommer porten till Hägernäs strand att bli färdigställd. Något som även vi har längtat efter.

Erik Andersson (M) ­Kommunalråd och ordförande stadsbyggnadsnämnden