Planen för Törnskogen väcker många frågor

Kommunen tar inte hänsyn till naturvärden, skriver en läsare som bor i Törnskogen.
Kommunen tar inte hänsyn till naturvärden, skriver en läsare som bor i Törnskogen.

Att gång på gång se Sollentuna kommuns undermåliga detaljplaner är sorgligt. I Törnskogen ska, om majoriteten, får som de vill, 19 nya villor byggas precis i kanten av Törnskogens natur­reservat.

Även denna detaljplan är under all kritik! Detaljplanen presenteras med orden ” de nya villorna kommer att vara ett tillskott” och ”det blir en varsam förtätning”. Tillskott och varsamt för vem? Innehållet i denna plan går inte i linje med de mål och visioner som Sollentuna kommun förespråkar.

Frågorna hos oss invånare är många:

Hur kan kommunen presentera en detaljplan som inte det minsta tar hänsyn till trafiksituationen? I Sollentuna kommun finns både tjänstemän och politiker som uttalar sig nästan dagligen om att trafiksäkerheten ligger dem varmt om hjärtat. Är det bara tomma ord?

Hur kan ni skövla skog, spränga urberg samt gå helt emot ert eget miljötänkande? Naturskyddsföreningen har i många artiklar och brev sagt sitt om skogen – att den har höga naturvärden och rödlistade arter.

Den lilla skog som tänkts bebyggas har även ett stort intresse för oss boende, idrottsföreningar, daghem, dagmammor, skolbarn med flera. Varför ta bort en liten oas?

Vi boende har skrivit spalt­metrar med konstruktiva kommentarer till kommunen om detta sedan år 2005 utan reaktioner från de styrande, vilket är väldigt skrämmande.

Vad bygger kommunen sina beslut på? Som kommuninvånare blir man rädd, inte minst när vi häromdagen läste att kommunen är anmäld av länsstyrelsen för att ha skövlat fornlämningar!

Vidare läser vi om att kommunen anställt en kommunikatör samt skall bilda ett nytt miljöutskott – ja det behövs!

Boende i Törnskogen sen länge

Hur kan ni skövla skog, spränga urberg samt gå helt emot ert eget miljötänkande?