Planer på 230 nya infartsparkeringar

Svar på insändaren ”Fler infartsparkeringar till Värmdö kommun” den 7 maj:

Det kommer att behövas många infartsparkeringar i framtiden på Värmdö, dels för att det är många reparationer, ombyggnationer och byggande av tvärbanan och tunnelbanan, dels för att Värmdö kommun är en av landets snabbast växande kommuner.

Vad det gäller att förhandla med Landvik och Dahl om infartsparkeringar så kommer det att byggas bostäder där, inte infartsparkeringar.

I år kommer det att byggas i Gustavsbergs centrum (cirka 45), Bagarvägen (cirka 50), Hemmesta (cirka 75) och Norra Mölnvik (cirka 60).

Utöver detta så kan det bli fler diskussioner med markägarna i Mölnvik och Charlottendal.

På längre sikt så har samhällsplaneringsnämnden möjlighet att starta ett planarbete runt Ingarökorset som möjliggör omstigning för alla Värmdöbussar, cirka 600 infartsparkeringar och en turtäthet som avsevärt överstiger dagens. Och detta samtidigt som vi har kvar omstigningsmöjligheterna i Gustavsbergs centrum.

Så allt som allt en ökning med cirka 230 infartsparkeringar. Det har också skett en ändring i beteendet hos dem som åker buss. De tenderar att åka till Gustavsbergs centrum och väljer bort de infartsparkeringar som finns på andra ställen runt om i Värmdö kommun. En anledning kan vara att det finns fler busslinjer att välja bland.

Peter Frej (M)

samhällsplaneringsnämndens ordförande