Planera för en riktig ­klimatomställning

Utspridda privata aktörer i äldreomsorgen ökar bilresandet avsevärt, menar insändarskribenten.
Utspridda privata aktörer i äldreomsorgen ökar bilresandet avsevärt, menar insändarskribenten.

Majoritetspartierna slår sig ofta för bröstet och hävdar att de gör mycket för att minska klimatpåverkan i Sollentuna. Ett och annat som görs är visserligen bra men problemet är snarare vad majoriteten inte säger, nämligen:

• Privata aktörer i äldreomsorgen. De flesta utförarna har få brukare utspridda i kommunen. Många är dessutom inte baserade i Sollentuna. De större vårdföretagen har mycket färre enheter än SOLOM. Detta ökar bilresandet avsevärt. En offentlig äldreomsorg med enheter som är utlokaliserade i hela kommunen kan i stället göra det möjligt för personalen att gå eller cykla till de äldre istället för att behöva ta bilen.

• Fria skolvalet. Många elever går i skolor som ligger mycket långt från där de bor. Detta leder till mycket mer biltrafik, något som majoriteten gärna håller tyst om.

Borgarna har dessutom fattat följande beslut på andra nivåer:

• Förbifart Stockholm, en totalt missriktad satsning som uppmuntrar till bilism. Det är ren nonsens att vilja minska trängseln med mera motorleder. Investera i stället i mer kollektivtrafik.

• Högeralliansen i landstinget har höjt SL-kortets månadsavgift med 100 kr till 790 kr, ett tydligt tecken på att de nedprioriterar kollektivtrafiken. De borgerliga partierna saknar trovärdighet i klimatfrågan. Deras linje är tydlig: bara inom ramarna för det här ”slit-och-släng-samhället” kan de tänka sig att göra något för att minska utsläppen. De inser inte att populism inte löser klimatproblemen.

Vänsterpartiets svar är ett annat: slit-och-släng-samhället är fullständigt ohållbart, vi måste planera för en riktig klimatomställning. Det krävs stora satsningar på grön energi, utbyggd kollektivtrafik och järnväg. Vi måste ifrågasätta nuvarande produktions- och konsumtionsmönster och utmana myten om ständig tillväxt. Det behövs en bra omfördelningspolitik och en minskning av den privata konsumtionen till förmån för den offentliga. Allt detta borde majoriteten börja fundera på om de vill göra en seriös insats för klimatet.