Plogskandal vid Hagaberg

Denna vinter när snön vräkt ner och vallarna plogats höga har övergången för fotgängare över Stavsnäsvägen vid Hagaberg bara fått vara. Vägverkets eller kommunens entreprenörer har struntat i att ta bort is och snö så man kan inte ta sig över på vanligt sätt. I stället måste man klättra över snövallarna för att komma ner och sedan över Stavsnäsvägen och till och från busshållplatsen Hagabergsvägen.

Det är ju inte klokt. Allt blir bara ännu farligare eftersom denna övergång av någon egendomlig anledning inte har någon stopplikt och hastigheten är satt till 70. Här ska alltså såväl skolbarn som äldre som har svårt att gå ta sig över.

Ibland undrar man verkligen hur ansvariga tänker.