Min lokala hjälte

Plötsligt är lek och familjebad välkommet

Svar på insändaren ”Tveksamt om äventyrsbad skulle löna sig” den 11 juni:

Det är med mycket stort intresse, och en hel del förvåning, jag tog del av folkpartisten Mats Hasselgrens inlägg. När det för några år sedan kunde konstateras att Täbys simhall, Tibblebadet, började bli uttjänt var de bägge kommunalråden Leif Gripestam (M) och Mats Hasselgren (FP) mycket tydliga. Ett nytt bad skulle byggas på samma plats, med samma funktioner som i dag och ett äventyrsbad var inte att tänka på.

När vi socialdemokrater lyfte frågan om inte en ny placering på Galoppfältet möjligen kunde vara ett alternativ var det kalla handen. När vi sedan föreslog att Täbys alla skolelever skulle få vara med och tycka till om vad det nya badhuset ska innehålla blev det också tvärt ”Nej”. Och när vi undrade om inte investeringsbudgeten var lite väl snålt tilltagen ansågs vi ansvarslösa.

Sedan hände ingenting på två år. Kultur- och fritidsnämnden, där Mats Hasselgren är ordförande, drog ärendet i långbänk, och nu verkar inget vara omöjligt längre. Nu är plötsligt lek, aktivitet och familjebad önskvärda. Sent ska vissa beslutsfattare vakna! Politisk vilja, sa Bill! politisk styrning, sa Bull?

Conny Fogelström (S)

Oppositionsråd i Täby kommun