Polisen borde ha holk vid t-banan

På grund av hög hyreskostnad avser polisen i Danderyd att flytta, för att dela lokaler med Täbypolisen. I många fall är det bra att samlokalisera men det gäller när behovet av närhet till dem man servar inte är så stort och avgörande.

För polisen är dock just närhet och närvaro det viktigaste för ett bra och förtroendeskapande arbete. Jämför hur polisen i Stockholm har mobila polisstationer på helgerna för att vara nära där saker händer.

Istället för att fjärma sig från Danderydsborna och andra som vistas i och omkring Mörby centrum borde polisen söka en lokal i närhet till tunnelbanan.

De som kommit hem en sen kväll eller natt med tunnelbana eller buss vet att närvaro av polis skulle göra vistelsen betydligt mera trygg och vänlig.

Varför inte söka en lokal liknande den som Pressbyrån har, en liten holk med generösa öppettider i direkt anslutning till tunnelbanan. Där skulle vara öppet och bemannat, tider och dagar då behovet av polisinsatser är som störst, det vill säga helger, ­kvällar och nätter.

Polismästaren Carolina Björnsdotter Paasikivi säger att ”närpolisen ska patrullera som vanligt i kommunen”.

Men i polisens mål och prioriteringar för 2013-2014 står också att ”polisen ska ha en hög närvaro på platser och tider där risken för våldsbrott är stor”.

Hur rimmar en flytt från Danderyd som ju har två tunnelbane-stationer och ett flertal natt- bussar, med dessa mål? Carina Erlandsson, Danderyd