Polisen måste följa våra lagar

Svar på insändaren ”Säg nej till hetsjakten på de papperslösa den 12 februari:

Vist är det tråkigt om invandrare som redan har uppehållstillstånd eller medborgarskap blir uppmanade av polisen att bevisa detta.

Vad är då alternativet? Hur ska polisen och gränspolisen kunna utföra sitt uppdrag, att hitta de personer som gömmer sig här utan att uppfylla kraven för uppehållstillstånd? Regler som en stor majoritet av riksdagen fattat beslut om. När övergripande lagar stiftas som den om flyktingmottagning så kommer det alltid att finnas vissa personer som far illa. Det går inte att undvika, tyvärr men så är det.

Det skulle vara så mycket ärligare av er Grön ungdom att berätta att ni önskar fri invandring till ­Sverige än att i er artikel misstänklig­göra polisen för att de agerar på ett omänskligt sätt.

Deras uppgift i detta fall är att i enlighet med rådande lagstiftning finna människor som uppehåller sig här olagligt och bistå vid en avhysning. Detta är säkert inte drömuppgiften för en polisman men så ser det nu ut.

Ta upp fråga om fri invandring med ert parti och driv frågan i Alliansen i stället, det vore mer ärligt.

Ola R