Min lokala hjälte

Politiker – agera för att lösa konflikter i trafiken

Jag förstår att man reagerar med rädsla och i förlängningen ilska när snabba och olustiga situationer i trafiken uppstår. Det gör jag också om en gående oförsiktigt och utan förvarning promenerar ut i cykelbanan.

Det krävs naturligtvis ömsesidig försiktighet och respekt, men i grunden handlar det inte om en konflikt mellan bilburna, gående och cyklister utan det ligger på politisk nivå. Det är trist när vi ställs mot varandra. Jag tror att det behövs mer kunskap kring hur den moderna cykeln faktiskt fungerar och vilka förutsättningar som krävs gällande cykelbanor och möjligt hänsynstagande till övriga trafikanter.

Det är mycket stor skillnad på att köra exempelvis en landsvägscykel och att köra en vanlig tung cykel av äldre modell. Den senare fungerar väl då cykelväg och promenadväg är kombinerade, men landsvägscykel och andra modeller skiljer sig rejält och det går inte att jämföra de båda cyklarna. Det handlar om moderna pendlarfordon/träningsverktyg som helt enkelt går skitsnabbt.

Att intresset för cykling ökar ser jag som mycket positivt. Att cykla är bland det smartaste man kan göra, både ur ekonomisk synpunkt och för hälsans skull, men inte minst för miljön!

Men det är dags att cykelbanorna byggs ut och anpassas bättre till fördel för alla trafikanter. Till sist vill jag uppmana alla att cykla mer, testa gärna en landsvägsmodell och upplev den lycka som cyklingen genererar! Det är underbart att ge sig ut en sommardag och känna hur mil efter mil försvinner under hjulen.

Att ta sig fram snabbt och lätt för egen maskin är en fantastisk känsla. Jag hoppas att politikerna också gör det, så kanske de får större förståelse för framtidens pendlarfordon.

Maria

Det krävs ömsesidig respekt, men det behövs även initiativ från politiker för att lösa trafikproblem, menar skribenten.foto: Anna Z Ek

Det är dags att cykelbanorna byggs ut och anpassas bättre till fördel för alla trafikanter