Politiker borde föregå med goda exempel

Ordförande i tekniska nämnden har uppfostrat oss via Lokaltidningen. Först en insändare om röjning av privata häckar vid trottoarerna. Tänk om tekniska nämnden föregick med gott exempel och lite mer frekvent röjde kommunens egna uthängande buskage och träd över gångbanor och gatlyktor.

Sedan har nämnden annonserat om parkeringsreglerna inte minst vid våra badplatser. Där framgår att den som för framkomlighetens skull har två hjul utanför asfalten lappas som om bilen körts rakt ut i skogen, en ”terrängparkering” Man upp­manas ochså att lämna bilen och ta med barn, ombyte, barnvagnar, picknick-attiraljer med mera på bussen eller cykeln. Ett alternativ kunde annars vara att skapa bättre parkeringsmöjlig­heter vid baden för oss som bekostar tekniska nämnden.

I en annan insändare skrev ordföranden om företagare som alltid måste vara tillgängliga för att möta kunden. Själv är hon kanslist på det nästan aldrig bemannade moderata kontoret på Golfvägen.

Hon kanske inte har tid att vara där så ofta, hon ansvarar ju för många projekt runt om i kommunen. Vi har all till exempel fått se framväxten av ett par nya rondeller, byggen som pågått mer än ett halvår. Den som reste bort en vecka eller två missade nog ändå inte ett enda steg i bygget. Tyvärr verkar orimligt långa genomförandetider med den störning de innebär vara mer regel än undantag för tekniska nämnden.

Men vi har i alla fall fått ett par cykelräknare, och nu senast en cykelvarningsskylt som blinkar på Mörbygårdsvägen strax nedanför centrum. Den blinkar vare sig cyklisterna rör sig mot eller bort från den icke skymda korsningen som skylten varnar för, men även för gående långt från korsningen och en del bilar. Kostnaden för dessa projekt ligger på många hundra tusen skattekronor.

Så här kan vi inte ha det! Om inte Moderaterna som parti kan tillhandahålla lite uppfostran, får man hoppas att väljarna gör det. För att använda ett klassiskt moderat uppfostringscitat i konstitutionsutskottet av den gode Anders Björck: Vet hut!

Joppe. Arg

Invånarna uppmanas att röja häckar vid trottoarer – då borde kommunen också göra det, anser insändarskribenten.arkivbild

Tänk om tekniska nämnden föregick med gott exempel och lite mer frekvent röjde kommunens egna uthängande buskage och träd.